Ing. Jan Ešpandr

projektant staveb
jan.espandr@irbos.cz
+420 607 673 907

Architektura
a projektování

Návrh stavby je jedním z nejdůležitějších bodů před zahájením samotné výstavby. Projekt je rozhodující fází, v níž lze udělat spoustu chyb. Naopak lze kvalitním řešením předejít nepříjemnostem a ušetřit nejen své finance, ale i energii. Proto Vám nabízíme komplexní řešení:
 
  • Architektonický návrh a studie proveditelnosti stavby
  • Projektová dokumentace ve všech stupních  vč. BIM - dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro výběr dodavatele, pro provedení stavby, dokumentace pro prodej atd.
  • Stavební řízení – zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí, komunikace se stavebním úřadem, vyřízení stavebního povolení
  • Energetické hodnocení budov
     
 

Energetické hodnocení budov


Energetický posudek nebo audit je metodou energetického hodnocení, které slouží ke zhodnocení přínosu navrženého opatření v rámci energetického hospodářství. Účelem je zhodnocení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, zhodnocení přínosu opatření po již provedené realizaci, nebo variant opatření k realizaci energetických úspor z hlediska ekonomického i environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Termovizní měření a termodiagnostika staveb

Termokamera je využívána ve stavebnictví především v oblasti postižení vad a poruch s vazbou na úniky tepla. Při dodržování podmínek pro měření termokamerou je možné z výsledků měření a jednotlivých diagramů posoudit problematická místa stavby z hlediska změn povrchových teplot a na jejím základě usuzovat na dění v konstrukci. Lokalizují se tak především tepelné mosty a poruchy tepelných vazeb. Termografie podá rychlou informaci o celkovém stavu např. obvodového pláště a odhalí, které konstrukce se jeví jako nejvíce ztrátové vzhledem k hospodaření s teplem. Stejně tak může obecně ověřit účinnost provedených opatření ke snížení tepelných toků prostupem.

Tisk a planografie

Nabízíme barevný, velkoformátový tisk projektových dokumentací. Formáty od A4 do A0+. Křídový papír 80g/m. Dále nabízíme kompletaci vytištěné projektové dokumentace.

 
Mám zájem o schůzku

Spojte se
s námi

Zanechejte nám zde telefonní číslo nebo emailovou adresu a my vás budeme kontaktovat.

Společnost IRBOS s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy. Podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde. Vaše osobní údaje nikde dále nešíříme.