Nabízené
služby

Architektura
a projektování
Realizace
staveb
Dotační
poradenství
Dozor
a BOZP staveb
Poradenská činnost
ve stavebnictví
Developerské
projekty

Architektura
a projektování

Návrh stavby je jedním z nejdůležitějších bodů před zahájením samotné výstavby. Projekt je rozhodující fází, v níž lze udělat spoustu chyb. Naopak lze kvalitním řešením předejít nepříjemnostem a ušetřit nejen své finance, ale i energii. Proto Vám nabízíme komplexní řešení:
 
 • Architektonický návrh a studie proveditelnosti stavby
 • Projektová dokumentace ve všech stupních  vč. BIM - dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro výběr dodavatele, pro provedení stavby, dokumentace pro prodej atd.
 • Stavební řízení – zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí, komunikace se stavebním úřadem, vyřízení stavebního povolení
 • Energetické hodnocení budov
   

Více informací
Architektura a projektování
Realizace staveb

Realizace
staveb

Dlouholeté zkušenosti s výstavbou nám umožňují přinášet výrobní inovace a aplikace moderního přístupu do realizovaných staveb. Nabízíme realizaci novostaveb, rekonstrukcí či  staveb na klíč. Proměníme Vaše vize v realitu.


Zaměřujeme se na:
 
 • Novou výstavbu – rodinných i občanských staveb
 • Zateplování a revitalizace bytových domů
 • Rekonstrukce
 • Výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov
   
Na základě  projektové dokumentace zpracujeme položkový rozpočet stavby a harmonogram výstavby.

Více informací

Dotační
poradenství

Nabízíme komplexní přípravu a zpracování žádosti o dotaci pro Váš projekt dle pravidel a podmínek relevantních dotačních titulů. Naše činnosti zahrnují komplexní zpracování žádostí o dotaci včetně zajištění výběrového řízení vhodného dodavatele dle specifických podmínek dané žádosti.

Při výběrových řízení postupujeme v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, pravidly a metodickými pokyny daného dotačního programu. Dále naše služby zahrnují kompletace příloh, prezentaci a obhajobu projektu před dotčenými orgány a další činnosti nezbytné pro úspěšnou akceptaci Vaší žádosti o dotaci.

Podívejte se na přehled aktuálních dotačních programů, kterými se zabýváme.


Více informací
Dotační poradenství
Dozor a BOZP staveb

Dozor
a BOZP staveb

Autorizovaný technický dozor stavby

Naším hlavním úkolem je udržet projekt v čase, nastaveném rozpočtu a kvalitě. Poskytujeme dozor ve všech fázích stavby.

Více informací

Poradenská činnost
ve stavebnictví

Konzultace v oblasti stavebnictví zahrnují širokou škálu činností, které mohou klientovi pomoci při řešení specifických úkolů a specifických problémů, i když celkové řízení si zajišťuje klient sám.

Může se jednat o posouzení vhodnosti nebo kvality vybraného stavebního prvku, dodavatele, technologického postupu, ekonomické efektivnosti navrženého systému nebo např. o posouzení vhodnosti řešení vzhledem k normám, k bezpečnostním požadavkům klienta atd.

 

Více informací
Poradenská činnost ve stavebnictví
Developerské projekty

Developerské
projekty

Připravujeme developerský projekt v lokalitě Za Humny v Česticích. 

Více informací a aktuální nabídka na www.zivotzahumny.cz

Více informací