Reference

vše
Rodinné domy
Průmyslové stavby
Bytová výstavba a zateplování
Občanská vybavenost
Projekce

Dům sociálních služeb, RK

Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Výkon technického dozoru stavby
 • Výkon koordinátora BOZP

Informace o stavbě:
 • Cena IČ: 257 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 53 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 10/2016 - 10/2018
 • Místo provedení prací: Rychnov nad Kněžnou
Prohlášení objednavatele: Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou o.p.s.
"Společnost Irbos byla najata na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP při výstavbě "Nízkokapacitní zařízení sociálních služeb města Rychnov nad Kněžnou". Při dozorování stavby byli aktivní, pečlivě kontrolovali provedené práce, připomínkovali nesoulad s výkazem výměr. Při projednávání změnových listů projevili velice dobré komunikační dovednosti. Cennou vlastností byla čestnost a neovlivnitelnost druhou stranou, vždy hájili zájmy investora."
 

Škoda Auto - Logistická hala a Centrum kvality K63

Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Výkon technického dozoru stavby
 • Výkon koordinátora BOZP

Informace o stavbě:
 • Administrativní prostory pro logistiku a Centrum kvality
 • Cena realizace stavby: 633,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 06/2017 - 09/2019
 • Místo provedení prací: Kvasiny, závod Škoda Auto


Prohlášení objednavatele: Škoda Auto a.s.
"Potvrzujeme, že provedené práce byly provedeny řádně a odborně."

Obecní úřad Borovnice

Komplexní zajištění inženýrských prací

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Energetické hodnocení budovy
 • Projektová dokumentace DUR,DSP,DPS
 • Zajištění dotací z OPŽP
 • Zajištění stavebního  řízení a výběrového řízení veřejné zakázky
 • Výkon technického dozora stavby a koordinátora BOZP

Informace o stavbě:
 • ​Cena IČ: 330 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 6,3 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 07/2016 - 06/2018
 • Místo provedení prací: Borovnice
 • Objednavatel: Obec Borovnice

Rekonstrukce budovy kina, RK

Stavba roku 2021 KHK - Projektová dokumentace, Projekce interiérů, Zajištění stavebního řízení

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Projektová dokumentace stavebních úprav ve stupni DSP, DPS
 • Projekt interiérů
 • Zajištění stavebního řízení

Informace o stavbě:
 • Cena IČ: 2,47 mil. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 75,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění služby: 01/2018 - 06/2018
 • Termín realizace stavby: 12/2018 - 12/2019
 • Místo provedení prací: Rychnov nad Kněžnou
 • Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou

Přestavba rodinného domu na chráněné bydlení, Týniště n.O.

Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce v lokalitě Týniště nad Orlicí
Předmětem projektu je vybudování dvou skupinových domácností (po 3 uživatelích) pro poskytování služby CHB s kapacitou 6 lůžek. V rámci projektu došlo k rekonstrukci stávajícího RD včetně vybavení.

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Výkon technického dozoru stavby
 • Výkon koordinátora BOZP

Informace o stavbě:​
 • Cena IČ: 560 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 17,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 09/2018 - 10/2019
 • Místo provedení prací: Turkova 78, Týniště nad Orlicí
 • Objednavatel: Královéhradecký kraj

Přestavba rodinného domu na chráněné bydlení, Kostelec n.O.

Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem projektu je vybudování dvou skupinových domácností (po 3 uživatelích) pro poskytování služby CHB s kapacitou 6 lůžek. V rámci projektu došlo k demolici stávajícího objektu a k výstavbě nového RD včetně vybavení.

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Výkon technického dozoru stavby
 • Výkon koordinátora BOZP

Informace o stavbě:​
 • Cena IČ: 560 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 14 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 09/2018 - 10/2019
 • Místo provedení prací: Rybářská, Kostelec nad Orlicí
 • Investor: Královéhradecký kraj

Rekonstrukce teplovodního vedení, HK

Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Výkon technického dozoru stavby
 • Výkon koordinátora BOZP

Informace o stavbě:
 • Cena inženýrských činností: 82 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 6,7 mil. Kč bez DPH 
 • Termín realizace stavby: 07/2019 - 10/2019
 • Místo provedení prací: Hradec Králové Třebeš
 • Objednatel: Armádní Servis p.o.

Modernizace VOŠ a SPŠ, RK - II. etapa

Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166  - II. etapa, areál Na Jamách v rámci projektu Rozšíření strategické prům. zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Výkon technického dozoru stavby
 • Výkon koordinátora BOZP

Informace o stavbě:
 • Cena inženýrských činností: 840 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 62 mil. Kč bez DPH 
 • Termín realizace stavby: 07/2018 - 07/2019
 • Místo provedení prací: Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
 • Investor: Královéhradecký kraj

Zateplení bytového domu, Hradec Králové

Komplexní zajištění inženýrských prací a realizace

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Projektová dokumentace stavebních úprav
 • Energetické hodnocení budovy
 • Zajištění dotací z IROP
 • Zajištění stavebního  řízení 
 • Realizace stavby

Informace o stavbě:​
 • Cena IČ: 107 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 3,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 07/2018 - 12/2018
 • Místo provedení prací: Štefánikova 319/18, Hradec Králové
 • Objednavatel: Společenství vlastníků jednotek Štefánikova 319/18, HK

Rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují

Projektová dokumentace, Stavební řízení, Autorský dozor

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Projektová dokumentace ve stupni DSP a DPS
 • Zajištění stavebního  řízení
 • Autorský dozor

Informace o stavbě:​
 • Cena IČ: 350 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 42,6 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 01/2017 - 02/2019
 • Místo provedení prací: Nové Město nad Metují, par. č. 313
 • Objednavatel: Město Nové Město nad Metují

Zateplení a úprava balkónů bytového domu, HK

Komplexní zajištění inženýrských prací

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Projektová dokumentace stavebních úprav, rozšíření balkónů a zateplení obálky budovy
 • Zajištění dotací z IROP
 • Zajištění stavebního  řízení a výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Výkon technického dozora stavby a koordinátora BOZP

Informace o stavbě:​
 • Cena IČ: 215 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 8,4 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 04/2017 - 08/2017
 • Místo provedení prací: Pod Zámečkem 277-280, Hradec Králové
 • Objednavatel: SVJ Pod Zámečkem 277-280, HK Třebeš

Stavební úpravy domu, náměstí Lázně Bělohrad

Zpracování studie, Projektová dokumentace, Územní a stavební řízení

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Zpracování studie a stavebně technického průzkumu
 • Projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS
 • Zajištění územního a stavebního  řízení 

Informace o stavbě:​
 • Cena IČ: 757 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 45 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 10/2018 - 11/2019
 • Místo provedení prací: Lázně Bělohrad, č.p. 287
 • Objednavatel: Město Lázně Bělohrad

Zateplení a regenerace bytového domu, Pardubice

Komplexní zajištění inženýrských prací

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Projektová dokumentace stavebních úprav, zateplení obálky budovy, výměna výtahů
 • Zajištění dotací z IROP
 • Zajištění stavebního  řízení a výběrového řízení na dodavatele stavby a výtahů
 • Výkon technického dozora stavby a koordinátora BOZP

Informace o stavbě:​
 • Cena IČ: 245 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 8,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 03/2018 - 09/2018
 • Místo provedení prací: Lidmily Malé 824-825, Pardubice
 • Objednavatel: SVJ domu čp. 824 a 825, Lidmily Malé, Pardubice

Snížení en. náročnosti budovy gymnázia, Nový Bydžov

Zpracování energetického posudku, Projektová dokumentace, Stavební řízení, Autorský dozor

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Zpracování energetického posudku
 • Projektová dokumentace ve stupni DSP a DPS
 • Zajištění stavebního řízení
 • Autorský dozor

Informace o stavbě:
 • Cena IČ: 522 tis. Kč bez DPH
 • Termín realizace: 07/2019 - 11/2019
 • Místo provedení prací: Gymnázium Nový Bydžov
 • Objednatel: Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov

Zateplení a úprava balkónů bytového domu, Častolovice

Komplexní zajištění inženýrských prací a realizace

Rozsah prováděných inženýrských prací:
 • Projektová dokumentace stavebních úprav, rozšíření balkónů a zateplení obálky budovy
 • Zajištění dotací z IROP
 • Zajištění stavebního  řízení
 • Realizace stavby

Informace o stavbě:​
 • Cena IČ: 215 tis. Kč bez DPH
 • Cena realizace stavby: 4,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace stavby: 05/2016 - 08/2016
 • Místo provedení prací: U Konopáče č.p. 413-415, Častolovice
 • Objednavatel: Stavební bytové družstvo Průkopník, RK